Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN www.elsjesmarktshop.nl

ARTIKEL 1 – betaling

ARTIKEL 2 – leveringsservice

ARTIKEL 3 – bezorgkosten

ARTIKEL 4 – retourneren

ARTIKEL 5 – toepasselijkheid algemene voorwaarden

ARTIKEL 6 – garantie

ARTIKEL 7 – overmacht

ARTIKEL 8 – incassokosten

ARTIKEL 9 – eigendomsrechten

ARTIKEL 10 - privacy

 

ARTIKEL 1 – betaling

De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Betaling kan plaatsvinden door: 

iDEAL; online betalen via uw eigen bank.

Bankoverschrijving; rekeningnummer NL51 RABO 0120 0174 31 t.n.v. E.M.J. van de Water.

Contante betaling of pinbetaling; bij persoonlijk afhalen van artikelen op ons adres, Westdijk 38, 3752 AE Bunschoten Spakenburg. U hoeft dan geen verzendkosten te betalen.

De levertijd vangt aan op het moment dat elsjesmarktshop.nl de betaling heeft ontvangen. 

ARTIKEL 2 – leveringsservice

Na ontvangst van de bestelling krijgt u direct per e-mail een bevestiging van de bestelling. 

Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van elsjesmarktshop.nl is bijgeschreven, verzendt elsjesmarktshop.nl de bestelde artikelen, mits voorradig, binnen 3 werkdagen. 

Indien de bestelde goederen niet voorradig zijn neemt elsjesmarktshop.nl direct contact met u op.

De opgegeven levertijd zal nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. 

Het product zal worden bezorgd op het door u opgegeven adres. 

Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. 

ARTIKEL 3 – bezorgkosten

Elsjesmarktshop.nl brengt bij bestellingen boven een bedrag van € 50, - geen verzendkosten in rekening.

De verzendkosten zijn afhankelijk van de grote en het gewicht van uw bestelling. De tarieven die door elsjesmarktshop.nl gehanteerd worden zijn volgens de tarieven van PostNL en gelden alleen voor verzending binnen Nederland.

Levering in België: € 12,75.

Levering in Duitsland: € 13,25.

Naleveringen zijn vrij van verzendkosten. 

ARTIKEL 4 – retourneren

Indien de bestelling niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kunt u de bestelling binnen 7 dagen op eigen kosten en zonder opgaaf van reden retourneren aan elsjesmarktshop.nl, Westdijk 38, 3752 AE Bunschoten Spakenburg, Nederland.

Wij stellen het op prijs wanneer er een briefje bij de retourzending is bijgesloten met daarop uw naam, adres en bankgegevens. 

Gedane betalingen zullen binnen 30 dagen, na ontvangst van retourzending, worden terugbetaald. 

Elsjesmarktshop.nl behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. 

Elsjesmarktshop.nl behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd. 

Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of niet in originele staat wordt geretourneerd.

ARTIKEL 5 – toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten bij elsjesmarktshop.nl.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Elsjesmarktshop.nl behoudt het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 

ARTIKEL 6 – garantie

Elsjesmarktshop.nl garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 

Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen en bestellingen uit de categorie ‘outlet’.

De genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering, mits de fabrikant een langere garantietermijn hanteert.

Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 

De garantie is niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage.

De garantie is niet van toepassing indien het originele aankoopbewijs niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

Gebreken die te wijten zijn aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

ARTIKEL 7 – overmacht

Elsjesmarktshop.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. 

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop elsjesmarktshop.nl geen invloed kan uitoefenen.

Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, ernstige bedrijfsstoringen en transportstagnatie

ARTIKEL 8 – incassokosten

Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de consument. 

Elsjesmarktshop.nl heeft het recht om bij uitblijven van de betaling de bestelling te annuleren of de vordering ter incasso over te dragen. De laatste beschreven kosten zijn voor rekening van de consument.

ARTIKEL 9 – eigendomsrechten

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay – out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van elsjesmarktshop.nl voor andere websites en/of andere doeleinden worden gebruikt.

ARTIKEL 10 – privacy

Elsjesmarktshop.nl geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door, zonder toestemming van de klant. Elsjesmarktshop.nl gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestelling en eigen gebruik.

www.elsjesmarktshop.nl is een onderdeel van B&B Vúr de Diek te Bunschoten Spakenburg. Ook als u advies nodig heeft bent u van harte welkom op onze website. U kunt dan een mailtje sturen naar: els@ elsenwiebe.nl

‘s Avonds na 18.00 uur is elsjesmarktshop.nl telefonisch te bereiken op telefoonnummer: 06 – 50 64 84 35.

KvK: 32146424, Btwnr: NL1499.83.621.B01

 

© 2019 - 2024 www.elsjesmarktshop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel