Privacyverklaring

Privacyverklaring

Contactgegevens:

Www.elsjesmarktshop.nl

Westdijk 38

3752 AE Bunschoten Spakenburg

T: 06-50648435

Els de Boer is de eigenaar van www.elsjesmarktshop.nl. Zij is te bereiken via els@elsenwiebe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Klantnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Onze webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over webshopbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via els@elsenwiebe.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

Www.elsjesmarktshop.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om onze producten te kunnen leveren
 • www.elsjesmarktshop.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Indien gegevens worden aangeleverd, zullen deze alleen worden ingezien door de contactpersoon. Wij zullen deze documenten nooit verstrekken en/of verkopen aan derden. 

Voor het versturen van facturen voor onze dienstverlening werkt www.elsjesmarktshop.nlmet de aan ons geleverde gegevens. Wij blijven ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Www.elsjesmarktshop.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen die besluiten kunnen nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van www.elsjesmarktshop.nl, tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Www.elsjesmarktshop.nl verkoopt of verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Wij gebruiken alleen analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze webshop wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de webshop en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de webshop naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze webshop optimaliseren. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door www.elsjesmarktshop.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar els@elsenwiebe.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Alle gegevens die je via onze webshop verstuurt en ontvangt zijn versleuteld en niet te lezen door derden. 

Www.elsjesmarktshop.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via els@elsenwiebe.nl.

Deze privacyverklaring kan aangepast worden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of een aanpassing in de privacywet. Indien je onze webshop voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken. 

© 2019 - 2024 www.elsjesmarktshop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel